Generaal Christiaan Beyers: Soldaat, aanvoerder en rebellieleier

“Laat ons sorg dat ons aan die kant van die reg is, al kos dit ons ons lewe.” – generaal Christiaan Beyers (1869-1914)Generaal Christiaan Beyers is ’n Afrikanerheld wie se nagedagtenis mettertyd vervaag het. Tog was hy een van die mees prominente aanvoerders tydens die Tweede Vryheidsoorlog en ’n sterk leier in die tyd wat daarop gevolg het. Na uniewording het hy, as eerste kommandant-generaal, die grondslag vir die Suid-Afrikaanse Weermag gelê.

Beyers het ’n diep indruk op sy tydgenote gemaak. Sy tragiese dood tydens die Rebellie van 1914 het gemoedere hoog laat loop. Verskeie mense wat naby aan hom was, het hulle kinders na hom vernoem. Beyers is as voornaam gebruik en die meisiesnaam Beyra bestaan steeds in sekere families. Die bekendste draer van Beyers se naam was die latere geestelike leier, dr. Beyers Naudé.

Ook ’n skrywer van jeug- en spanningsverhale, C.F. Beyers Boshoff, is na hom vernoem. In Pretoria dra ’n skool, in Boksburg ’n voorstad en in Pretoria-Noord ’n straat sy naam.

Dit is eienaardig dat iemand wat so hoog geag is, byna in vergetelheid kon raak. Selfs in 1941 skryf sy biograaf, dr. G.D. Scholtz, dat hy tot dié studie beweeg is deur sy gebrek aan kennis van Beyers. Hierdie profiel wil bydra om generaal Beyers se plek in die algemene geheue te herstel.

Kliek hier om die volledige artikel oor Beyers op www.afrikanergeskiedenis.co.za te lees.