Groot eer vir Kraal-publikasie

Prof. Irma Eloff (voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns), dr. Jackie Grobler en prof. Fransjohan Pretorius by die bekroningsgeleentheid.

Grobler se boek oor Eerste Vryheidsoorlog met gesogte prys bekroon 

Op 11 September 2019 is die Protea Boekhuisprys tydens die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se glansryke bekroningsplegtigheid aan dr. Jackie Grobler oorhandig.  Die prys word elke drie jaar aan die beste gepubliseerde werk in Geskiedenis of Kultuurgeskiedenis in Afrikaans toegeken. Vanjaar is Grobler se boek Die Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881 as wenner aangewys.  Dit is die hoogste eer wat ’n publikasie van Kraal Uitgewers nóg te beurt geval het.

In sy huldigingswoord het prof. Fransjohan Pretorius (wat die prys aan Grobler oorhandig het) gesê dat Grobler hom as kenner van negentiende-eeuse Suid-Afrikaanse geskiedenis gevestig het. Dié publikasie is die mees omvangryke werk nóg oor die Eerste Vryheidsoorlog. Grobler het alle bekende bronne wat moontlik lig daarop kon werp, geraadpleeg om ’n ewewigtige beeld van die militêre verloop van die stryd te gee. Daarbenewens was sy doel om die denke, persepsies, emosies en optrede van die prominente rolspelers, maar ook middelvlakoffisiere, amptenare en selfs gewone burgers en soldate weer te gee.

Met Die Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881, lewer Grobler ’n waardevolle bydrae tot die Suid-Afrikaanse en Afrikanergeskiedskrywing.  Dit is beskikbaar teen R650 by Kraal Uitgewers.  Klik hier vir meer inligting of om die boek te bestel.