Herdenkingsrit volg in die spore van die verlede

Sondag 24 Junie 2018 (Dag 2)
Roete: Kelly’s View tot De Brug
Afstand: 32,5 km

Die inname van Bloemfontein

Die geselskap van Herdenkingsritte 2018 het op Sondag 24 Junie vanaf Kelly’s View, net buite Bloemfontein, vertrek en koers gekies in die rigting van De Brug. Hoewel Bloemfontein ’n baie belangrike rol in die oorlog gespeel het, was die inname van die hoofstad van die toenmalige Republiek van die Oranje-Vrystaat sekerlik die belangrikste gebeurtenis vir dié Boererepubliek en sy mense.

Oor die inname van Bloemfontein skryf Pieter de Jager, skrywer van Kraal Uitgewers se boek Wes-Transvaal: Militêre brandpunt van die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902, soos volg:

Bloemfontein word ingeneem, 13 Maart 1900

Roberts, wat sy krygsplanne selfs vir sy senior offisiere geheim gehou het om seker te maak dat niks sou uitlek nie, het sy leër vanaf 28 Januarie 1900 na punte teenoor die Vrystaatse wesgrens laat beweeg vanwaar hulle kon opereer.

Op 29 Januarie 1900 het die Boeremagte inligting ontvang dat ’n Britse opmars onderweg is.

De la Rey het intussen uit Wes-Transvaal teruggekeer nadat De Wet hom oor die stand van sake ingelig het en vir hulp gevra het. Hulle besluit op ’n strategie om Roberts te stuit en neem stelling by Poplar Grove aan die Modderrivier in, nie ver van Paardeberg nie. Roberts voer met sy kavallerie ’n omsingelingsmaneuver uit wat die Boere verplig om terug te val. Alle pogings van De Wet en De la Rey om hom te stuit, was tevergeefs. Die twee generaals snoer hulle magte saam en neem posisie in by Abrahamskraal aan die Modderrivier. Op 10 Maart 1900 val Roberts aan en hoewel die Boeremag dapper weerstand bied, moes hulle voor die oormag terugval.

Intussen het Roberts, nadat Cronjé uit die weg geruim is, sy opmars na Bloemfontein begin en op 13 Maart trek hy die hoofstad van die Vrystaat binne. Die Vrystaatse regering het reeds die vorige dag na Kroonstad uitgewyk.

Aangesien die Britse magte uitgeput was, besluit Roberts om sy soldate enkele weke hier te laat rus, te herorganiseer en die spoorverbinding met die Kaapkolonie te herstel.


Volg die ruiters se vordering en herontdek saam met dié span die ryke geskiedenis van die gebied. Klik hier vir meer inligting oor dié rit. Bly op hoogte van gebeure by www.kraaluitgewers.co.za of op die groep se Facebook-blad @Herdenkingsritte. Kraal Uitgewers en AfriForum is trotse borge van vanjaar se rit.

Klik hier vir meer inligting oor Wes-Transvaal: Militêre brandpunt van die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902 of om die boek aanlyn te bestel.