HERDENKINGSRITTE

9 ruiters, meer as 200 km, een taai Vrystaatse winter