Historiese foto – 1938 Gedentrek

In 1938 is ’n gedenktrek onderneem as deel van die eeufeesvieringe van die Groot Trek. Dié geleentheid is landwyd met entoesiasme gevier. Nege waens het uit Kaapstad vertrek en na die noorde van die land gereis. Een van dié waens het na Pretoria getrek waar die hoeksteen van die Voortrekkermonument op 16 Desember 1938 gelê sou word, terwyl ’n ander na Natal en die Bloedrivier-terrein onderneem is.

“Die vierings het ’n golf van geesdrif ontlok wat saam met die waens van die een plek na die ander gespoel het,” skryf Hermann Giliomee in sy hoofstuk getiteld “’n ‘Gesuiwerde nasionalisme, 1924-1948” in die publikasie “Geskiedenis van Suid-Afrika: Van voortye tot vandag”. Hy skryf voorts: “Mans en vroue, dikwels gekleed in Voortrekkerklere, het die waens oral op die roete ontmoet … Mense het braaivleis gehou in nabootsing van die Voortrekkers se maaltye in die veld en dit het deel van die algemene Afrikanerkultuur geword.”

Op dié foto verskyn ’n onbekende egpaar in hul feesdrag tydens die historiese 1938-gedenktrek.

(Bron: Zuid-Afrika in beeld-versameling by https://geheugen.delpher.nl en F. Pretorius (red.) Nuwe geskiedenis van Suid-Afrika: Van voortye tot vandag)