Historiese foto – British Royal Engineers herstel spoorlyn buite Kroonstad

’n Foto uit die argief van die Rijksmuseum in Nederland. Dit toon soldate van die British Royal Engineers wat in 1900 (gedurende die Anglo-Boereoorlog) ’n spoorlyn herstel wat buite Kroonstad deur die Boere verwoes is. Die Anglo-Boereoorlog is bekend as ’n oorlog waartydens konvensionele oorlogvoering onvoldoende geblyk het. Die Boere van die ZAR en OVS – met generaal C.R. de Wet aan die voortou – het later tot guerrillaoorlogvoering oorgegaan. Hiertydens is allerlei metodes ingespan om die Britte lam te lê.

In die boek Treinvernielers: Boereaanvalle op en vernietiging van treine, stasies en spoorlyne in die ZAR tydens die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902 deur Tian Schutte en Peet Coetzee, val die fokus op die tientalle aanvalle wat Boere op treine, treinspore en stasies uitgevoer het sedert die aanval van die guerrillaoorlogfase van die oorlog wat in Oktober 1900 begin het. Coetzee bestempel die Boerekrygers verantwoordelik vir dié aanvalle as ’n keurbende, “’n groepie gewone burgers wat in ’n oorlogsituasie ontluik het in ’n hoogs gespesialiseerde masjien”. Dié groep se doel was hoofsaaklik om die Britte se noodsaaklike spoorverbindings te beskadig en sodoende die Britte se opmars en vervoer van voorrade te belemmer.

Lees hier meer oor dié boek en die Boere se suksesvolle aanvalle op treine, stasies en spoorlyne.