Historiese foto – Johanna Brandt se spinskool op Pietersburg

Die Anglo-Boereoorlog het ernstige verarming onder Afrikaners tot gevolg gehad. Verskeie pogings is aangewend om hierdie armoede te verlig. Die bekendste hiervan is waarskynlik Emily Hobhouse se weefskole – waarvan die eerste op Philippolis op die been gebring is. Johanna Brandt (veral bekend vir haar werk as vroulike spioen vir die sogenaamde Kappiekommando gedurende die oorlog) het in Januarie 1906 ’n spinskool op Pietersburg geopen. Die regering het die spinskool ondersteun en fondse vir die invoer van 35 spinwiele uit Noorweë goedgekeur. Teen 1907 is al die spinskole deur die regering oorgeneem en die meerderheid hiervan is uiteindelik in nywerheidskole omskep.

In haar doktorale studie oor Brandt skryf M.E. van der Merwe soos volg oor Johanna en die spinskool te Pietersburg: “Johanna kon met trots terugkyk op haar werksaamhede ten opsigte van die spinskool waar ’n hele aantal meisies opleiding in spinwerk ontvang het, in ’n tyd toe daar nie veel opleiding beskikbaar was nie. Die opgeleide meisies het ’n inkomste gehad, alhoewel nie veel nie, en hulle kon die kuns om te spin aan die nageslag oordra: iets wat min van hulle tydgenote kon vermag.”

Foto: Hier verskyn leerlinge van die spinskool op Pietersburg. (Bron: Het Geheugen)