Historiese foto – Nasionale Vrouemonument

Die vrouebeeldegroep aan die voet van die Nasionale Vrouemonument in Bloemfontein.

Dit is die toneel wat Emily Hobhouse by die Springfontein-konsentrasiekamp gesien het waar ’n vrou met ’n sterwende kind op haar skoot gesit het en niks kon doen om die kind se lewe te red nie. Die beeldhouer Anton van Wouw het bykans twee jaar lank aan dié beeld in Italië gewerk. Gedurende hierdie tyd was hy ook deurlopend in kontak met Hobhouse, wat hom ook in Rome besoek het.

Hobhouse het die toneel wat sy in die Springfontein-kamp gesien het, soos volg beskryf: “The mother sat on her little trunk with the child across her knee. She had nothing to give it and the child was sinking fast … There was nothing to be done and we watched the child draw its last breath in revenant silence. The mother neither moved nor wept. It was her only child. Dry-eyed but deadly white, she sat there motionless looking not at the child but far, far away into the depths of grief beyond all tears. A friend stood behind her who called upon Heaven to witness this tragedy, and others crouching on the ground around her wept freely.”

Lees meer oor die geskiedenis van die Nasionale Vrouemonument in Die Nasionale Vrouemonument: Honderdjarige herdenking, verlede – hede – toekoms deur Marthinus van Bart (redakteur). Die boek is beskikbaar in Kraal Uitgewers se e-winkel teen slegs R340.