Historiese foto – Penkoppe op Bermuda

’n Groep penkoppe wat gedurende die Anglo-Boereoorlog gevange geneem is en op Bermuda krygsgevangene gehou is.

In 1901 het die luitenant-goewerneur van dié eilandgroep ingestem dat krygsgevangenekampe op Hawkins-, Hinson-, Morgan-, Darrells, Tuckers-, Burts-, Port- en St. George-eilande opgerig word. Die eerste groep van 4 619 krygsgevangenes het in Junie 1901 aan boord die “SS Armenian” hier gearriveer. Die meerderheid van alle Kaapse Rebelle wat gedurende die oorlog gevang is, is na Bermuda gestuur. ’n Groot hoeveelheid penkoppe is ook op Bermuda aangehou en daarom is skole vir dié seuns opgerig. Bermuda se jongste leerling was die negejarige Piet Cronjé van Bethulie. Nagenoeg 150 burgers het aan die einde van die oorlog geweier om die eed van getrouheid te onderteken en is almal op Hawkins-eiland aangehou. Teen 1904 was daar nog 12 wat in hul onwilligheid om die eed af te lê, volhard het. Sommige van dié gevangenes het nooit weer na Suid-Afrika teruggekeer nie.

(Bron:  Die Anglo-Boereoorlog in 100 objekte; fotobron: W.J. Leyds-versameling, Stellenbosch Universiteit)