Historiese foto: Vereniging van ZAR en OVS spoorlyne

’n Ontmoeting van president Paul Kruger en F.W. Reitz by die geleentheid van die vereniging van die ZAR- en OVS-spoorlyne op 21 Mei 1892. (Bron: Het Geheugen)