In gesprek met Daniel Hugo, gerespekteerde en bekroonde digter/skrywer/vertaler

Vers & Kapittel: Artikels, rubrieke en naskrifte oor die digkuns deur Daniel Hugo is nou by Kraal Uitgewers beskikbaar en word op 17 Mei 2018 bekend gestel.

Hugo beskik oor die vermoë om die internasionale wêreld van die digkuns vir die gewone leser uiters toeganklik te maak. Hy skroom ook nie om ’n persoonlike blik te werp op  verskeie skrywers en hul werk nie.

Jy word hartlik genooi na die amptelike bekendstelling van Vers & Kapittel: Artikels, rubrieke en naskrifte oor die digkuns.

Datum:          Donderdag 17 Mei 2018
Tyd:                 18:00 vir 18:30
Plek:                Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria

Antwoord asseblief voor 11 Mei 2018. Bevestig bywoning hier.

Dit is noodsaaklik om u bywoning vooraf te bevestig, aangesien beperkte plek beskikbaar is.

Verversings sal bedien word.
Die boek sal ook tydens die geleentheid te koop wees. (Kontant en kaarte word aanvaar.)
Veilige parkering is beskikbaar.

Hugo het in 2017 sy volledige letterkundige dokumenteversameling sedert die 1980’s aan Akademia, die Afrikaanse hoëropleidingsinstelling van die Solidariteit Beweging, geskenk.