Jongste boek van bekroonde skrywer herbevestig oproep om Afrikaans te beskerm en bevorder

Ter viering van Afrikaanse Taaldag sal die bekroonde Bloemfonteinse skrywer J.C. Steyn se nuutste boek Verset & opbou: Skrywers en politici as aktiviste vir Afrikaans op 14 Augustus vanjaar by NALN bekendgestel word. Afrikaanse Taaldag word jaarliks gevier om die stigting te herdenk van die Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) op 14 Augustus 1875 – dus die eerste amptelike poging om Afrikaans as eie taal te vestig.

In Verset & opbou beskryf Steyn, ’n gerekende taalhistorikus, die uitdagende én prysenswaardige werk van verskeie Afrikaanse taalaktiviste soos pres. M.T. Steyn, S.J. du Toit, C.J. Langenhoven en N.P. van Wyk Louw. Steyn volg die pad van Afrikaans vanaf die wankelrige begin van die 1875-patriotte tot die onderhandelinge vir ’n nuwe demokratiese Suid-Afrika en die pogings ná 1994 om Afrikaans onder ’n nie-te-vriendelike regering te behou en te bevorder. Deur middel van ’n nugtere benadering kyk Steyn na die geslaagde strategieë en mislukte aksies, en die hooffigure in Afrikaans se jare lange taalaktivistiese stryd.  

Volgens Steyn is “taalstryd” en “taalhandhawing” twee woorde wat party Afrikaanssprekendes nie meer graag wil hoor nie. Hy verwys daarom eerder na “taalaktivisme” en voer aan dat dié vorm van aktivisme oorbodig is in ’n normale samelewing. In Suid-Afrika is dit egter nie die geval nie. “Wanneer die politieke en ander maghebbers taalregte misken, sal die verontregte gemeenskap daarop reageer – óf deur gedienstig en gedwee na die owerheid se pype te dans óf self teen onreg op te tree en sodoende aktiviste te word,” verduidelik Steyn.

Oor die hedendaagse uitdagings wat Afrikaans en ander minderheidstale in Suid-Afrika in die gesig staar, meen Steyn is N.P. van Wyk Louw se insig in taal en taalaktivisme steeds relevant. Boonop bied verskeie alternatiewe en nuwe benaderings tot taalaktivisme, soos voorgestel deur moderne Afrikaanse taalaktiviste, ook moontlike antwoorde tot hedendaagse uitdagings.  

In sy beoordeling van Verset & opbou skryf Chris van der Merwe, emeritusprofessor in Afrikaans en Nederlands, Universiteit van Kaapstad, soos volg: “Met hierdie boek bevestig J.C. Steyn sy posisie as een van die belangrikste Afrikaanse skrywers oor taalkrisisse en taalontwikkeling, oor die belang van die eie taal as ’n tuiste vir identiteit en as weg tot volledige menslikheid. Elkeen wat vir Afrikaans omgee, behoort dit te lees.”

Die bekendstelling van dié boek vind plaas in samewerking met die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN) en die Vriende van NALN. Bevestig jou bywoning voor of op 9 Augustus 2019 hier. Besoek www.kraaluitgewers.co.za vir meer inligting of stuur ’n e-pos na kraal@kraaluitgewers.co.za om bywoning te bevestig. Toegang is gratis. Die bekendstelling begin om 18:00 vir 18:30.

Die boek kan solank hier bestel word en sal beskikbaar wees vanaf 14 Augustus 2019. 

Hierdie publikasie is moontlik gemaak deur ʼn ruim finansiële bydrae van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.