Kraal hou jou data veilig

In lig van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (“POPI”) wat onlangs in werking getree het, wil ons jou gerus stel dat die veiligheid van jou persoonlike inligting vir Kraal Uitgewers ‘n prioriteit is.

Wat beteken dit prakties vir jou as Kraal Uitgewers kliënt?

▪ Jou persoonlike inligting word slegs gebruik deur Kraal Uitgewers om aan jou ’n diens te lewer en om met jou te kommunikeer waar nodig.

▪ Kraal Uitgewers het die nodige veiligheidsmaatreëls in plek om jou data veilig te stoor.

▪ Jou data word nie verkoop aan derde partye nie. Kraal Uitgewers sal jou inligting slegs aan ʼn derde party verskaf waar nodig, indien jy ons toestemming gegee het om dit te doen.

▪ Indien jy Kraal Uitgewers toestemming gegee het om jou inligting aan ʼn derde party te verskaf, sal ons sovêr moontlik seker maak dat daardie derde party jou data veilig stoor en reg hanteer.

Sou jy nie verdere kommunikasie vanaf Kraal Uitgewers wou ontvang nie, is jy welkom om hieronder uit te teken op ons nuusbrief.