Die pad na selfbestuur: Anderkant die mislukking van staatsbestuur ondersoek die krisis waarin die Afrikanergemeenskap homself bevind sowel as voorstelle vir oplossings om steeds vry, veilig en voorspoedig in hierdie land te kan bly woon. Dit bied ’n padkaart na die enigste beskikbare én werkbare oplossing – groter selfbestuur – met planne om uitvoering daaraan te gee.


Bestel nou hier jou kopie van Die pad na selfbestuur: Anderkant die mislukking van staatsbestuur.


EPISODE 1

[Ep.1] INLEIDING – Die enigste oplossing vir die Afrikaner se voortbestaan is selfbestuur

EPISODE 2

[Ep.2] HOOFSTUK 1 – Wat is ’n Afrikaner?

EPISODE 3

[Ep.3] HOOFSTUK 2 – Die verlede leer ons daar is altyd ’n toekoms

EPISODE 4

[Ep.4] HOOFSTUK 3 – Die rivier waarin die geskiedenis vloei

EPISODE 5

[Ep.5] HOOFSTUK 5 – Die Grieke, Romeine en Afrikaners

EPISODE 6

[Ep.6] HOOFSTUK 7 – 1994 is verby

EPISODE 7

[Ep.7] HOOFSTUK 8 – Die ANC-regering voel al hoe meer soos ’n besettingsmag

EPISODE 8

[Ep.8] HOOFSTUK 12 – Switserland en die “f ”- woord

EPISODE 9

[Ep.9] HOOFSTUK 15 – Die Jode se vierpuntplan vir voortbestaan

EPISODE 10

[Ep.10] HOOFSTUK 16 – Ons geslag se taak

EPISODE 11

[Ep.11] HOOFSTUK 17 – Konsentrasie in ankerdorpe en kulturele kantons

EPISODE 12

[Ep.12] HOOFSTUK 19 – Selfbestuur of ANC-bestuur?

EPISODE 13

[Ep.13] HOOFSTUK 20 – Groeiende selfbestuur as alternatief vir staatsbestuur én selfbeskikking

EPISODE 14

 

[Ep.14] HOOFSTUK 21 – Skotland en ’n Afrikanervrystad

EPISODE 15

 

[Ep.16] HOOFSTUK 23 – Bevolkingsriviere

EPISODE 18

[Ep.18] HOOFSTUK 27 – Die Solidariteit Beweging se hoofstroomplan

EPISODE 19

[Ep.19] HOOFSTUK 28 – Plan A, B, C

EPISODE 20

[Ep.20] HOOFSTUK 31 – Misdaad kán met goue driehoek verslaan word

EPISODE 22

[Ep.22] HOOFSTUK 34 – Die padkaart na kulturele selfbestuur