Die pad na selfbestuur: Anderkant die mislukking van staatsbestuur ondersoek die krisis waarin die Afrikanergemeenskap homself bevind sowel as voorstelle vir oplossings om steeds vry, veilig en voorspoedig in hierdie land te kan bly woon. Dit bied ’n padkaart na die enigste beskikbare én werkbare oplossing – groter selfbestuur – met planne om uitvoering daaraan te gee.

Besoek hierdie blad elke Donderdag tussen 22 April en 23 September 2021 vir ‘n weeklikse voorlesing uit Die pad na selfbestuur: Anderkant die mislukking van staatsbestuur.


Bestel nou jou kopie van Die pad na selfbestuur: Anderkant die mislukking van staatsbestuur.
Klik hier en gebruik die kode ‘Selfbestuur’ om R100 te spaar! (Slegs terwyl voorraad hou)


EPISODE 1

[Ep.1] INLEIDING – Die enigste oplossing vir die Afrikaner se voortbestaan is selfbestuur

EPISODE 2

[Ep.2] HOOFSTUK 1 – Wat is ’n Afrikaner?

EPISODE 3

[Ep.3] HOOFSTUK 2 – Die verlede leer ons daar is altyd ’n toekoms