KYK: Vyf onderhoude met Flip Buys oor toekomsplanne vir die Afrikaner

Die Afrikaner staar ’n bestaanskrisis in die gesig, maar volgens Flip Buys, die voorsitter van die Solidariteit Beweging, is daar ’n beskikbare én werkbare oplossing hiervoor beskikbaar. Ernst Roets, AfriForum se hoof van beleid en aksie, het in vyf kort onderhoude met Buys gesels oor enkele brandpunte wat die toekoms van die Afrikaner raak. Dié sake word volledig in Buys se nuwe boek Die pad na selfbestuur: Anderkant die mislukking van staatsbestuur uiteengesit. In die onderhoude werp Buys veral lig op die noodsaaklikheid van grondige kennis van die Afrikaner én die Suid-Afrikaanse verlede; die wipplank van die verlede; demografie; demokrasie; en die beskikbare oplossing vir die Afrikaner se bestaanskrisis. (Die pad na selfbestuur deur Kraal Uitgewers is hier beskikbaar teen R300.)

Episode 1: Die geskiedenis

Winston Churchill stel dit duidelik: “Hoe verder jy in die toekoms wil sien, hoe verder moet jy in die verlede inkyk.” Daarom ondersoek Buys die geskiedenis, of soos hy dit noem, die “instruksiehandleiding vir die lewe en die toekoms”. Die ANC verkoop tans ’n meesterverhaal van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Hoe raak dit die Afrikaner en hoe moet die verlede beoordeel word? Buys bied perspektief op dié vrae.

Episode 2: Die wipplank van die geskiedenis; en volg Suid-Afrika ook die Zimbabwe-pad?

’n Langtermynbeskouing van die geskiedenis is noodsaaklik. Dit toon dat omstandighede in lande dikwels drasties verander – en dikwels wissel tussen goeie en slegte tye. Hoewel bespiegel word dat Suid-Afrika dieselfde roete as Zimbabwe gaan volg, stel Buys dit duidelik dat sterk georganiseerde kultuurgemeenskappe (soos Solidariteit en AfriForum) in Suid-Afrika die belangrikste teenwigte in die land se verval moet speel. Buys bespreek dié teenwigte in meer besonderhede.Episode 3: Demografie en die Afrikaner

Hoekom speel demografie so ’n belangrike rol in Suid-Afrika? En waarom is dit vir die Afrikaner noodsaaklik om vir toekomsbeplanning kennis te neem van demografiese verwikkelinge in die land? Buys verwys in dié video na die stryd tussen Westerse waardes en die ontwestering van die land. Hy wys daarop dat demografiese werklikhede ’n kernrol in die beplanning van die Afrikaner se toekomsvisie moet speel.

Episode 4: Demokrasie

Die positiewe en negatiewe aspekte van demokrasie, die mislukte toepassing van die Britse demokratiese stelsel in Afrika én die alternatief daarvoor kom onder die loep. “Konflik ontstaan wanneer mense oor jou besluit en teen jou regeer. Dit is wat in meerderheidsbedelings gebeur,” luidens Buys. Is daar dan alternatiewe vir heterogene samelewings? 

Episode 5: Selfbestuur is die enigste oplossing

Ten spyte van die talle uitdagings wat die Afrikaner kan kniehalter, is daar ’n werkbare oplossing, naamlik groter selfbestuur. Die feite spreek vanself – staatsbestuur het misluk in Suid-Afrika, maar nuwe werklikhede kan geskep word. Boonop is geen goedkeuring van die regering hiervoor nodig nie en implementeer talle Suid-Afrikaners reeds dié moontlikhede deur die gebruik van onder meer privaat mediese dienste, privaat sekuriteit en privaat opleiding. Die implementering van groter selfbestuur en die identifisering van ankergebiede waar die Afrikaner in groter hoeveelhede gekonsentreer is, word bespreek.