Kraal Uitgewers is ’n klein, maar gespesialiseerde uitgewersmaatskappy wat hoofsaaklik fokus op die publisering van gehalte-boeke oor die Suid-Afrikaanse geskiedenis sowel as publikasies wat die geskiedenis kan verander, regstel en sterk standpunt inneem oor, onder meer, politieke en maatskaplike kwessies in Suid-Afrika. Kraal Uitgewers publiseer slegs nie-fiksie. Manuskripvoorleggings is welkom, maar hou asseblief die volgende riglyne in gedagte:

Riglyne

Manuskripvoorleggings is welkom, maar hou asseblief die volgende riglyne in gedagte:

Vereistes waaraan manuskripte moet voldoen:
(Manuskripte wat nie aan die volgende vereistes voldoen nie, sal nie oorweeg word nie.)

 • Manuskripte kan per e-pos, pos, hand of deur die Kraal-webblad aan Kraal Uitgewers gelewer word. Geen manuskripte per faks sal aanvaar word nie. (Stuur ’n afskrif van die manuskrip aan Kraal Uitgewers. Kraal Uitgewers sal geen verantwoordelikheid vir verlore manuskripte aanvaar nie.)
 • Alle manuskripte moet in ’n getikte formaat wees. Geen handgeskrewe manuskripte sal oorweeg word nie. Die teks moet aan die volgende vereistes voldoen:
  • Lettertipe: Arial, Times New Roman, Calibri of ’n ander maklik leesbare lettertipe
  • Grootte van lettertipe: Minimum 11 pt
  • Lynspasiëring: Minimum 1.5
 • Die volgende moet die manuskrip vergesel:
  • ’n Opsomming van die manuskrip;
  • ’n opsomming van die eerste vier hoofstukke;
  • ’n Dekbrief met die skrywer/samesteller se volledige kontakbesonderhede. Sluit ’n kort uiteensetting van die beoogde teikenmark vir die boek by die dekbrief in;
  • ’n kort CV van die skrywer en/of samesteller van die boek; en
  • foto’s en/of ander grafika wat vir die boek benodig sal word.

Stuur jou manuskrip
Merk alle manuskripte: “Vir aandag: Kraal Uitgewers”.

Posadres: Kraal Uitgewers, Posbus 11760, Centurion, 0046
Straatadres: Kraal Uitgewers, AfriForum-gebou, H.v. D.F. Malan- en Unionlaan, Kloofsig, Centurion, Suid-Afrika
E-pos: kraal@kraaluitgewers.co.za

Bevestiging van ontvangs van manuskripte sal slegs per e-pos gedoen word. Jy kan verwag om binne vier maande vanaf die datum van ontvangs erkenningsterugvoer oor die manuskrip te ontvang.

Let wel: Vanweë die groot aantal manuskripte wat Kraal Uitgewers ontvang, is dit nie vir ons moontlik om gedrukte manuskripte aan skrywers terug te stuur nie.