25 Maart 1943 – Ossewabrandwag hoofgeneraal stef

Op 25 Maart 1943 sterf die “eerste Afrikaanse megasportster” en latere hoofgeneraal van die Ossewabrandwag (OB), Johannes van der Walt. Van der Walt het op 23-jarige ouderdom begin stoei en in die 1930’s wêreldbekendheid in dié sport verwerf. Volgens die skrywer van “Wit terroriste: Afrikaner-saboteurs in die Ossewabrandwagjare”, Albert Blake, het stoeigevegte waaraan Van der […]

24 Maart 1855 – Olive Schreiner gebore

Skrywer van onder meer die bekende “The story of an African farm”, Olive Schreiner, is vandag 165 jaar gelede, op 24 Maart 1855, op Witteberg in die Oos-Kaap gebore. Schreiner word beskou as ’n feminis, vurige aktivis en intellektuele. Sy het haar onder meer sterk uitgespreek teen die Jameson-inval en die Anglo-Boereoorlog. In ’n biografie […]

23 Maart 1846 – Eerste amptelike verwysing na Bloemfontein

Op 23 Maart 1846 verskyn die eerste amptelike verwysing na die plek “Bloemfontein” in ’n brief wat majoor Henry Douglas Warden aan die goewerneur in die Kaap skryf. Warden is aangestel om ’n Britse residensie in die Transoranje-gebied tot stand te bring en op 23 Maart kom hy op ’n geskikte plek af – ’n […]

22 Maart 1896 – Eerste uitgawe van Ons Klyntji

Staan opsy Huisgenoot, Landbouweekblad en Sarie, want die titel van die eerste Afrikaanse tydskrif behoort aan Ons Klyntji! Dié tydskrif het vandag 124 jaar gelede, op 22 Maart 1896, sy eerste verskyning gemaak. S.J. du Toit is as die eerste redakteur aangestel, terwyl ander vername skrywers – soos ds. Jan Lion Cachet en G.R. von […]

21 Maart 1881 – begin van Eerste Vryheidsoorlog vredesonderhandeling

Op 21 Maart 1881 begin amptelike vredesonderhandeling gedurende die Eerste Vryheidsoorlog aan die voet van Majuba by die huis van R.C. O’Neill. Vrede word enkele dae later, op 23 Maart, in dié huis onderteken. Daarvolgens het die Transvaal weer selfbestuur herwin en sou dit tot die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog (in 1899) behou. In sy […]