NUUSFLITS: Die oorlog is verby!

Vandag, presies 115 jaar gelede in 1902, is die Anglo-Boereoorlog met die ondertekening van die Vrede van Vereeniging beëindig. Die verwoestende oorlog het vanaf Oktober 1899 tot Mei 1902 geduur en die twee Boererepublieke (naamlik die ZAR en OVS) in puin gelê. In hierdie stadium was die Boere oorlogsmoeg, hul hulpbronne uitgeput en met duisende vroue, kinders en bejaardes wat reeds in die konsentrasiekampe gesterf het oortuig dat die oorlog tot ʼn einde gebring moes word. In Mei 1902 kom die Boere se vredesafvaardiging byeen en stem met 54 teenoor 6 vir die aanvaarding van die vredesvoorwaardes – die vrede wat later as die Vrede van Vereeniging bekend sou staan.