NUUT: Die Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881

In Desember 1880, drie jaar ná die Britse anneksasie van die Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) in 1877, kom bykans 10 000 Transvaalse burgers op die plaas Paardekraal byeen. Die gewigtige besluit word geneem om die regering van dié Boererepubliek eensydig te herstel. Die Britse owerhede in Pretoria en Londen volhard steeds in hul minagting van die Boere se vryheidstrewe. Wat hierop volg, is drie maande van militêre stryd tussen die grootste koloniale mag van destyds en enkele duisende Boerekrygers. Die verloop en uitkoms is veral vir die Britte ietwat onverwags.

Die Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881 deur die gerekende historikus dr. Jackie Grobler is die omvattendste publikasie oor dié oorlog. Dié werk spruit uit Grobler se doktorale studie oor die onderwerp en is pas by Kraal Uitgewers bekend gestel. Dié uitsonderlike publikasie is beskikbaar teen R650, bevat meer as 200 foto’s, illustrasies en kaarte en beslaan nagenoeg 500 bladsye. Klik hier om dié boek te bestel.