Ontdek die rebel in jou

Die 1914-rebellie het broer teen broer en pa teen seun te staan gebring. Dit het families uitmekaar geskeur. Helde (soos Jopie Fourie) is dood en ander (soos Christiaan de Wet) is opgesluit. Ken jý die volle verhaal?

Die Rebellie van 1914 het gespruit uit die besluit van die Unieregering om Suid-Afrika aktief aan die kant van Brittanje by die Eerste Wêreldoorlog te betrek en Suid-Afrika se Duits-beheerde buurland, Suidwes-Afrika, binne te val. Boereleiers Koos de la Rey, Christiaan de Wet en Christiaan Beyers was om verskeie uiteenlopende redes teen die Suidwesveldtog gekant. Hulle diepe teenkanting en dié van medebeswaardes het uiteindelik tot die Rebellie gelei.

Die Afrikanerrebellie, 1914-1915 (beskikbaar by Kraal Uitgewers teen R500)  plaas, in waarskynlik die omvattendste werk oor die onderwerp, die gebeure voor, tydens en na dié opstand in perspektief. Dit ondersoek die gebeure wat tot die verdrinking van Beyers in die Vaalrivier gelei het; die inhegtenisname van De Wet; die teregstelling van Jopie Fourie; Kemp se trek deur die woestyn; en die oorgawe van Manie Maritz.

Dekades lank is die politieke en emosionele verdeeldheid na aanleiding van die Rebellie steeds gevoel en nou word dié gebeure in Die Afrikanerrebellie, 1914-1915 met ʼn groter mate van ewewigtigheid en objektiwiteit onder die loep geneem en kom die waarheid hieroor tuis by die leser in 2017.

Was jou voorouers betrokke by die Rebellie?

Die name van sowat 2 000 rebelle wat aan die Rebellie van 1914 deelgeneem het, is in ’n spesiale Rebellie-databasis vervat en is hier beskikbaar. Buiten vir die mans wat aan die Rebellie deelgeneem het, het vroue landwyd hulle stem laat hoor vir die vrylating van gevange rebelle – insluitende Christiaan de Wet. Verteenwoordigende vroue het daarom in 1915 aan die geskiedkundige vroueoptog na die Uniegebou in Pretoria deelgeneem. Kliek hier vir die volledige naamlys van sowat 600 vroue wat hieraan deelgeneem het en vind uit hoe jou voorouers moontlik bygedra het tot hierdie verhaal wat Suid-Afrika se geskiedenis help vorm het.