Toon al 2 resultate

Pieter de Jager

Pieter de Jager is ’n gebore Ottosdaller en het sy laerskoolloopbaan aan die Laerskool Ottosdal voltooi en matrikuleer in 1956 aan Gimnasium Hoërskool op Potchefstroom. Daarna studeer hy staatsleer en geskiedenis aan die destydse Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys. Hoewel hy ’n onuitblusbare passie vir die geskiedenis gehad het, het hy na sy studies van 1960 tot en met sy aftrede in 2009 op die familieplaas Driekuil, buite Ottosdal geboer. Hy woon sedert 2013 in Pretoria.

Hy was egter altyd aktief betrokke in die geskiedenis en was onder meer lid van die voormalige Wes-Transvaalse Krygshistoriese Vereniging. De Jager het ook op die beheerkomitee van die Potchefstroomse Universiteit se Argief vir Wes-Transvaalse Geskiedenis gedien en was erekurator van die Raad van Nasionale Gedenkwaardighede.

Daarbenewens het hy onder meer ook opnames gedoen vir die Stigting Simon van der Stel van bewaringswaardighede in Wes-Transvaal van Lichtenburg, Zeerust en die Marico-distrik. En is reeds ’n jare lange lid van die Vriende van die Oorlogsmuseum, Bloemfontein-tak en vanaf 2013 lid van die Oorlogsmuseum, Pretoria-tak en het vanaf 1999 tot 2002 op die Noordwes-forum vir die 100-jarige herdenking van die ABO gedien. Daarbenewens tree hy ook gereeld vir toer- en skoolgroepe op as toergids vir die slagvelde in Wes-Transvaal.

Sy boek Die Korannafonteiners: Stories oor Ottosdal en sy mense is in 2008 by Protea Boekhuis gepubliseer. Sy nuutste werk, Wes-Transvaal: Militêre brandpunt van die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902, is in 2018 by Kraal Uitgewers uitgegee en volg op sy lewenslange navorsing oor die oorlog in sy geliefde Wes-Transvaal.