Daniel Hugo

Toon al 3 resultate

Daniel Hugo is ’n digter, vertaler, samesteller en redakteur met talle publikasies op sy kerfstok. Vir baie jare was hy ook bekend as omroeper en stemkunstenaar. In Vers & Kapittel: Artikels, rubrieke en naskrifte oor die digkuns (Kraal Uitgewers, 2018) skryf Hugo op prikkelende en toeganklike wyse oor die digkuns, skrywers en sy eie lewe.

Daniel Johannes Hugo is op 26 Februarie 1955 op Stellenbosch gebore. Die gesin verhuis later na Windhoek waar sy vader ’n predikant by ’n sendinggemeente was. Ná matriek is Hugo na die Universiteit van Stellenbosch. Hy behaal ’n BA Admissie-graad en daarna ’n BA Honneurs-graad in Afrikaans-Nederlands. Hy was ook lid van D.J. Opperman se bekende Letterkundelaboratorium wat beslis bygedra het tot sy vorming as digter. Sy magisterverhandeling aan die Universiteit van Pretoria handel oor “Brandaan van D.J. Opperman as verwerking van ’n Middelnederlandse teks”. Hy doseer Afrikaanse en Nederlandse Letterkunde aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat, waar hy in 1989 sy DLitt. oor “Die digter en sy middele: ’n Ondersoek na die vernufpoësie in Afrikaans” verwerf.

Vanaf 1988 tot 2008 is Hugo aan die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie (SAUK) verbonde. Hy het veral die Afrikaanse kultuur en letterkunde bevorder deur die verskeidenheid programme wat hy aangebied het. Hy het reeds op skool begin dig en het later jare bekend geword vir sy besondere taal- en rymvernuf en sy voorliefde vir speelse verse. Hugo vestig hom as gerekende vertaler van veral Nederlandse werke. In 2015 word hy vereer met die Van Ewijk-stigting se prestasiebeurs in erkenning van sy bevordering van kulturele betrekkinge tussen Nederland en Suid-Afrika. Hy was meermale die ontvanger van ’n ATKV-prys vir sy radiowerk en is ook in 1998 bekroon met die Suid-Afrikaanse Akademie se Erepenning vir Afrikaanse hoorbeelde.

Deesdae werk Daniel Hugo as ’n vryskuttaalpraktisyn. Hy woon op die pragtige Prins Albert, maar besoek nog gereeld Kaapstad, Nederland en België, en tree ook as spreker by verskeie geleenthede op. Hierdie woordkunstenaar is boonop ’n gesoute boeksnuffelaar wat steeds opgewonde raak oor ’n tweedehandseboekwinkel vol versteekte woordskatte.

Bron: Wikiwand: Daniel Hugo
(Beskikbaar by https://www.wikiwand.com/af/Daniel_Hugo)