Dirk Hermann

Toon al 6 resultate

Dirk Hermann

Dirk Hermann word beskou as een van die mees gesaghebbende kommentators oor regstellende aksie in Suid-Afrika. Hy is die uitvoerende hoof van die vakbond Solidariteit en voorsitter van verskeie vooraanstaande instellings.

Hermann het sy studies aan die Potchefstroom Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (nou Noordwes-Universiteit) voltooi en ’n graad in regte, twee honneursgrade in onderskeidelik bedryfsielkunde en bedryfsosiologie en ’n meesters- en doktorsgraad in bedryfsosiologie met regstellende aksie as tema gedoen. Hy het ook ’n nagraadse diploma in arbeidsreg by die RAU voltooi. Gedurende sy studentejare was hy voorsitter van die Studenteraad van die PU vir CHO.

Hermann word gereeld in die Suid-Afrikaanse media aangehaal oor arbeidsverwante en sosio-politieke kwessies. Hy is mede-outeur van verskeie boeke.

Publikasies deur dr. Dirk Hermann:

• Die Keiser is kaal: Waarom regstellende aksie misluk het (2007)
• The naked emperor: Why affirmative action has failed (2007)
• Basta! Ons voetspore is in Afrika (2010)
• Treurgrond: 20 jaar van plaasaanvalle in Suid-Afrika (2011)
• Land of sorrow: 20 years of farm attacks in South Africa (2011)
• Regstellende trane: Waarom verteenwoordigendheid nie gelykheid is nie (2013)
• Affirmative tears: Why representivity does not equal equality (2013)
• Treurgrond: Die realiteit van plaasaanvalle, 1990-2012 (2013)
• Begrond (2015)