Flip Buys

Toon al 4 resultate

Sy geboortedorp is na ’n beroemde Boeregeneraal vernoem. Sy oupa het die Britse konsentrasiekampe van die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) oorleef. Hy het uit die geskiedenis geleer van die Afrikaner se stryd om vryheid ter wille van veiligheid en voorspoed. In sy boek, Die pad na selfbestuur: Anderkant die mislukking van staatsbestuur, spel hy sy toekomsvisie vir die hedendaagse Afrikaner uit.

Flip Buys, die voorsitter van die Solidariteit Beweging, is op Delareyville gebore. Hy het op Tweebosch grootgeword – die plek waar die Slag van Tweebosch op 7 Maart 1902 plaasgevind het. Dit was die laaste groot veldslag wat die Boere tydens die Anglo-Boereoorlog gewen het toe hulle onder leiding van genl. Koos de la Rey ’n Britse kolonne onder bevel van Lord Methuen verslaan het. Soos die genoemde Boeregeneraal, is Flip ’n strategiese denker en het reeds op skool provinsiale kleure in skaak verwerf.

Hy studeer aan die destydse Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO) waar hy in 1988 ’n graad in kommunikasiekunde en staatsleer verwerf. Hy het ook ’n honneursgraad in arbeidsverhoudinge, en kursusse in politieke ekonomie en projekbestuur voltooi. As student was hy onder andere lid van die PUK se studenteraad, voorsitter van die Skaakklub en redakteur van die meningstydskrif Perspektief.

Reeds vroeg in sy loopbaan het Flip besluit om by die Mynwerkersunie (MWU) aan te sluit om te help bou aan ’n sterk Afrikaanse vakbondbeweging. Hy het ’n studie gemaak van internasionale vakbonde, soos die Christelike vakbonde in Europa, die Poolse antikommunistiese vakbond Solidariteit en veral die Israelse vakbondbeweging, die Histadrut, en het ook van hierdie bewegings besoek. Dit het hom oortuig dat die MWU uitgebou kon word tot ’n familie van organisasies om Afrikaners en Afrikaans te beskerm in die nuwe ANC-beheerde bedeling. Onder sy leiding is ’n “strategie van skeppende vernuwing gegrond op beproefde waardes” gevolg. So het Solidariteit uit die MWU ontstaan en daarna is dit tot die Solidariteit Beweging uitgebou. Oor die jare is vennootskappe met talle Afrikaanse organisasies gesluit. Vandag bestaan die Solidariteit Beweging uit ’n familie van 18 organisasies wat meer as 500 000 gesinne verteenwoordig. Hy is baie betrokke in die gemeenskap en is ook lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Flip Buys is reeds vanaf vyfjarige ouderdom ’n ywerige leser. Hy het veral ’n voorliefde vir niefiksie wat sy verstommende kennis oor ’n wye spektrum onderwerpe nog verder uitbrei. Die voortbestaan van die Afrikaner as taal- en kultuurgroep lê hom na aan die hart en daarom het hy nou ook ’n boek geskryf – ’n boek van hoop. In Die pad na selfbestuur: Anderkant die mislukking van staatsbestuur kyk hy die feite vierkantig in die oë en bied aan Afrikaners ’n padkaart na groeiende selfbestuur. Hy gee ’n toekomsblik op Suid-Afrika in 2030 wanneer konsentrasiegebiede van Afrikaners ’n sleutelrol in bevredigende dienslewering, woon- en werkplekke gaan speel.

Hoewel hy die naakte werklikheid van die huidige politieke bestel besef, maak dit hom nie wanhopig nie. As voorsitter van die Solidariteit Beweging neem hy die leiding en saam met al die vennote word daar daadwerklik gebou aan ’n land waar almal sal tuis voel.

——————–

Die pad na selfbestuur: Anderkant die mislukking van staatsbestuur is op 9 Oktober 2019 amptelik bekend gestel. Dit is beskikbaar by Kraal Uitgewers by www.kraaluitgewers.co.za