Henry Stone

Showing the single result

Henry Stone

Dr. Henry Stone het in 1958 sy onderwysgraad aan die toenmalige Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO) behaal. Na ’n tydperk van sowat tien jaar as onderwyser aan die Rand begin hy sy lang loopbaan in tersiêre onderrig aan die Universiteit van Suid-Afrika, waar hy onder meer professor en hoof van die departemente didaktiek sowel as vergelykende opvoedkunde en onderwysbestuur was. In 1985 is hy as die hoofdirekteur by die departement van onderwys aangestel en twee jaar later vorder hy tot uitvoerende direkteur van die hoofkantoor. Gedurende sy loopbaan was hy voorts ook ere-professor aan die PU vir CHO en buitengewone hoogleraar aan die Universiteit van die Vrystaat. In 1992 is hy as die nasionale hoof van blanke onderwys by die departement van onderwys aangestel en was later ook betrokke by die skryf van die eerste witskrif vir onderwys. Hy was ook saam met minister Piet Marais betrokke by Kodesa-samesprekings waarby onderwys ter sprake was.