J.C. Steyn

Toon al 4 resultate

J.C. Steyn

Jacob Cornelius Steyn is in murg en been ’n taalmens – ’n leergierige mens wat vir meer as tagtig jaar net aanhou en volhou, en op sy stil manier moedig bly veg vir Afrikaans. Ten spyte van sy nederigheid, het sy prestasies en waardevolle bydraes nie ongesiens verbygegaan nie. Sy werk, wat verskillende genres insluit, is reeds met talle toekennings bekroon. In 2017 was hy die mede-ontvanger van die Jan H Maraisprys 2017 vir ’n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal.

Sy jongste boek, Verset & opbou: Skrywers en politici as aktiviste vir Afrikaans, word op Taaldag (14 Augustus) bekendgestel, twee weke ná sy een-en-tagtigste verjaarsdag.

J.C. (Jaap) Steyn is ’n Vrystaatse plaasseun wat op Petrus Steyn skoolgegaan het. Daarna studeer hy aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat waar hy ʼn BA-graad in Afrikaans-Nederlands en Duits (met lof) verwerf. Terwyl hy by Die Volksblad gewerk het, sit hy sy studies voort en behaal ’n BA Honneurs- en MA-graad, albei met lof. Ná ’n paar jaar aan die Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, word hy as lektor by die Universiteit van Port Elizabeth (tans die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit) aangestel. Aan die einde van 1968 behaal hy sy doktorsgraad onder prof. E.B. van Wyk as promotor.

Steyn was ook van 1970-1985 aan die destydse Randse Afrikaanse Universiteit (nou die Universiteit van Johannesburg) verbonde en keer dan terug na sy alma mater, die Universiteit van die Vrystaat, waar hy sy akademiese loopbaan amptelik afsluit as professor in Afrikaans en Nederlands (1997).

J.C. Steyn was egter nie net akademikus nie. Hy dien ook in die redaksie van Die Volksblad en Rapport, en publiseer verskeie werke, waaronder die digbundel Die grammatika van liefhê (1975); die kortverhaalbundel Op pad na die grens (1976); die novelle Dagboek van ʼn verraaier (1978); die taalpolitieke werk Tuiste in eie taal (1980) en die outobiografiese herinneringe Sonkyker: Afrikaner in die verkeerde eeu (2008). Hy is veral bekend vir sy biografieë van N.P. van Wyk Louw (1998), Piet Cillié (voormalige redakteur van Die Burger) (2002) en M.E.R. (2004). In 2014 verskyn ‘Ons gaan ’n taal maak’: Afrikaans sedert die Patriot-jare by Kraal Uitgewers.

Joan Hambidge het groot lof vir Steyn en beskryf hom as ’n sku persoon, maar ’n stip, intelligente waarnemer van hierdie komplekse samelewing waarin die Afrikaner hom bevind.