Marthinus van Bart

Showing the single result

Marthinus van Bart

Marthinus (Martiens) van Bart, redakteur van Die Nasionale Vrouemonument, Honderjarige Herdenking, Velede – Hede – Toekoms is bekend as senior joernalis, koerantbylaagredakteur en spesialisskrywer oor kulturele en eiendomsaangeleenthede. Marthinus se loopbaan in die media het in 1967 begin toe hy ’n assistentaanbieder by die SAUK geword het. Nadat hy in 1968 in die Suid-Afrikaanse Vloot as sjef opgelei is, het hy ’n BA met Sielkunde en Filosofie as hoofvakke aan die destydse Randse Afrikaanse Universiteit (RAU) verwerf. Sy nagraadse studies in Filosofie het hy in 1974 aan die Universiteit van Stellenbosch (US) onderneem, en in 1975 het hy sy Hoër Onderwysdiploma met Skoolsielkunde en Geografie as hoofvakke behaal. Hy is ’n lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

As lid van die redaksie van Die Burger het hy in algemene nuus, landdroshowe en die hooggeregshof gespesialiseer. Hy is bevorder tot redakteur vir die Overberg-bylaag Hottentots-Holland-Burger en het later redakteur van die eiendombylaag Woongids (later WoonBurger, Kaapse Eiendomme, en uiteindelik Eiendomme) geword. Sedert 1992 is hy redakteur van die kultuurbylaag, KultuurKroniek (in 2002 herdoop na Erfenis) wat in die naweekbylaag By verskyn.

Marthinus was persoonlik betrokke by die insameling van fondse, bevordering en bestuur van die Hugenote-Gedenkskool in Dal Josafat; die oprigting van die monument vir Kaapse Rebelle van die Anglo-Boereoorlog op Labori in die Paarl; en die restourasie van die St. Stephen’s-kerk op Riebeeckplein in Kaapstad.

Hy het oor die jare verskeie pryse en medaljes vir sy skryfwerk ontvang, veral vir stukke wat oor kultuur en bewaring van die beboude omgewing gehandel het, en vir sy bydrae om ’n bewustheid van die inheemse erfenis van Suid-Afrika te skep.

Onder die medaljes wat aan Marthinus toegeken is, tel die Simon van der Stel-stigting se Goue Medalje, die Silwer Medalje van die VOC-stigting en die Cape Times se honderdjaar-toekenning.

Spesiale Prys