Showing the single result

Zoetje Buys Aucamp

Zoetje Buys Aucamp is ʼn gebore Noordwester en het na skool ʼn onderwysgraad aan die destydse Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys behaal. Dit was ook hier op Potchefstroom waar sy by die Suid-Afrikaanse Weermag aangesluit het. In 1988 het sy die eerste vrou geword om die gesogte Pro Patria-toekenning vir haar diens tydens die Grensoorlog te behaal.

Sy het reeds verskeie romans gepubliseer en talle van die kortverhale uit haar pen is in tydskrifte gepubliseer.