Rebellie van 1914 – Dagboek: 11 Oktober 1914

Teen 11 Oktober 1914 loop spanning hoog in Suid-Afrika met nuus oor genl. Manie Maritz se Rebellie wat begin versprei.

Op dié dag neem Maritz se troepe Keimoes en Kakamas in besit. Hieroor skryf die historikus Wynand Boshoff: “Die aanval op Keimoes was vir Maritz ’n keerpunt. Terwyl hy verwag het dat die ‘volk’ hom en sy strewe sou verwelkom, het hulle van hom weggevlug – mense wat saam met hom in die Anglo-Boereoorlog geveg het. Hy het ernstig getwyfel of dit die moeite werd was om vir ’n volk te veg wat nie die ideaal gedeel het nie.”

Intussen stuur Louis Botha ’n telegram aan alle Transvaalse kommandante om hulle oor Maritz se optrede in te lig en beveel dat 100 man opgeroep moet word om die Rebellie in die kiem te smoor. Botha lig ook oudpres. M.T. Steyn per telegram in oor die verwikkelinge en versoek hom om ’n verklaring uit te vaardig ten einde die publiek tot kalmte te maan. Steyn wys die versoek die volgende dag van die hand en voeg by dat hy alleenlik daaraan sal kan voldoen as hy mag byvoeg dat hy Botha reeds drie jaar tevore teen ’n oorlogsbeleid gewaarsku het, omdat dit verdeeldheid sou veroorsaak.

(Foto: Manskappe en offisiere van die Unieverdedigingsmagte afgeneem voor hul vertrek vanaf Natal na Duitswes om die Rebellie te onderdruk. Bron: Afrikanerrebellie, 1914-1915)


Volg die gebeure in aanloop tot, tydens en na afloop van die Rebellie soos wat dit dag vir dag ontvou het met die Rebellie van 1914 – Dagboek op Kraal se Facebook en webblad.

Lees ook meer oor dié gebeure in Afrikanerrebellie, 1914-1915, beskikbaar by Kraal Uitgewers.