Rebellie van 1914 – Dagboek: 12 Oktober 1914

Na aanleiding van Manie Maritz se eensydige rebellie, kondig die Suid-Afrikaanse regering op Maandag 12 Oktober 1914 krygswet oor die hele unie af. Maritz het enkele dae tevore – op 9 Oktober – met nagenoeg 600 man by hom tot ’n rebellie oorgegaan.

Genl. Christiaan de Wet kom ook op 12 Oktober in Bloemfontein aan. Hier neem hy met verontwaardiging kennis dat sy naam in die regering se amptelike kennisgewing oor Maritz se rebellie op so ’n wyse vermeld word dat dit hom in ’n verdagte lig voorstel. Hy vertrek dadelik na Onze Rust, M.T. Steyn se plaas suid van Bloemfontein, waar hy met die oudpresident en Hertzog samesprekings voer. Die vurige De Wet het in hierdie stadium alle vertroue in die bedoelings van Louis Botha en Jan Smuts verloor, wat dit vir Steyn onmoontlik gemaak het om hom tot kalmte te maan. De Wet, wat nie van Maritz se ooreenkomste met die Duitsers bewus is nie, spreek voorts die mening uit dat Maritz die slagoffer van Botha en Smuts se politieke gekonkel is en op een of ander wyse gehelp behoort te word. Hy vertrek nog dieselfde aand na Koppies.


(Foto’s: Pres. M.T. Steyn en die plaasopstal by Onze Rust – datum onbekend. Bron: Het Geheugen)


Volg die gebeure in aanloop tot, tydens en na afloop van die Rebellie soos wat dit dag vir dag ontvou het met die Rebellie van 1914 – Dagboek op Kraal se webblad.

Lees ook meer oor dié gebeure in Afrikanerrebellie, 1914-1915, beskikbaar by Kraal Uitgewers.