Rebellie van 1914 – Dagboek: 13 Augustus 1914

Op 13 Augustus 1914 – kort nadat die Suid-Afrikaanse Unieregering ingestem het om Brittanje by te staan in die Eerste Wêreldoorlog – vertrek genl. Koos de la Rey na Pretoria vir samesprekings met genls. Jan Smuts, Louis Botha, Schalk Burger en die minister van justisie, N.J. de Wet.

Hulle wil De la Rey oortuig om van die beplande vergadering by Treurfontein af te sien. De la Rey het burgers opgekommandeer om dié vergadering gewapend en gereed vir ’n opstand teen die regering by te woon. Die groep misluk in hul poging om De la Rey tot ander insigte te bring. Dié Wes-Transvaalse Boereleier het hiertydens herhaaldelik verwys na visioene van Siener van Rensburg wat die burgers van dié gebied op hol jaag. Die geselskap kom ooreen dat senator Sammy Marks (met wie De la Rey reeds bevriend was) De la Rey na Treurfontein sal vergesel en dat die generaal daar ’n meer besadigde houding sal inneem. Sake rus nou op ’n naaldpunt.  

Volg die gebeure in aanloop tot, tydens en na afloop van die Rebellie soos wat dit dag vir dag ontvou het met die Rebellie van 1914 – Dagboek op Kraal se Facebook en webblad.

Lees ook meer oor dié gebeure in Afrikanerrebellie, 1914-1915, beskikbaar by Kraal Uitgewers.