Rebellie van 1914 – Dagboek: 15 Augustus 1914

Op Saterdag 15 Augustus 1914 vind genl. Koos de la Rey se verwagte Treurfontein-vergadering plaas. Sy vriend Sammy Marks het hom hierheen vergesel.

’n Paar honderd burgers kom hier byeen – volgens sommige bronne 800 – waarvan skynbaar net een gewapend opgedaag het. De la Rey praat tot die teleurstelling van heelwat van die teenwoordiges net oor algemeenhede en versoek hulle om teenoor leiers soos generaal Louis Botha getrou te bly. Die burgers aanvaar ’n voorstel waarin volle vertroue in die regering se vermoë om die heersende situasie te hanteer, uitgespreek word. Daarna verdaag die vergadering vreedsaam. Die antiklimaks was tasbaar aangesien daar in die aanloop tot die vergadering kommer van die regering se kant was dat De la Rey ’n gewapende opstand beplan in reaksie op die Unieregering se steun aan Brittanje in die Eerste Wêreldoorlog wat pas uitgebreek het. Hoewel ’n rebellie verwag is, sou dit nog ’n tyd neem voordat die ware rebellie van 1914 opvlam.


Volg die gebeure in aanloop tot, tydens en na afloop van die Rebellie soos wat dit dag vir dag ontvou het met die Rebellie van 1914 – Dagboek op Kraal se Facebook en webblad.

Lees ook meer oor dié gebeure in Afrikanerrebellie, 1914-1915, beskikbaar by Kraal Uitgewers.