Rebellie van 1914 – Dagboek: 15 September 1914

Op 15 September 1914 dien Christiaan Beyers sy bedanking as kommandant-generaal van die Unieverdedigingsmag in by Jan Smuts omdat hy nie met die besluit om Duitswes-Afrika aan te val, kan saamleef nie. Jan Kemp trek ook op hierdie dag sy bedanking terug, maar dit word verwerp.

Beyers stuur sy motorbestuurder en sy vrou, Mathilde, om Koos de la Rey in Johannesburg te gaan haal. Hulle kom die middag in Pretoria aan, waarna die twee oudgeneraals by Beyersheim, die huis van ’n broer van Beyers in Sunnyside, samesprekings voer. Dit is nie duidelik wat hulle bespreek het nie. De la Rey en Beyers vertrek met laasgenoemde se motorkar na Johannesburg. Beyers het aanvanklik getuig dat hulle na De la Rey se plaas buite Lichtenburg op pad was, maar later verklaar dat hy sy besluit om te bedank in Potchefstroom aan die Burgermagoffisiere, wie se kamp die volgende dag sou eindig, wou gaan verduidelik.

De la Rey word om ongeveer 21:15 by Langlaagte in Johannesburg doodgeskiet toe hulle deur ’n padblokkade ry, wat deur die polisie opgerig is om die berugte Fosterbende vas te trek.

(Foto’s: De la Rey se dood het skokgolwe deur Suid-Afrika gestuur; en die onderhemp en broek van genl. Koos de la Rey waarop die gat van die koeël, wat sy dood veroorsaak het, sigbaar is.)


Volg die gebeure in aanloop tot, tydens en na afloop van die Rebellie soos wat dit dag vir dag ontvou het met die Rebellie van 1914 – Dagboek op Kraal se Facebook en webblad.

Lees ook meer oor dié gebeure in Afrikanerrebellie, 1914-1915, beskikbaar by Kraal Uitgewers.