Rebellie van 1914 – Dagboek: 19 November 1914

Teen 19 November 1914 draai die gety nog sterker teen Christiaan de Wet en sy Rebelle se pogings om die Unieverdedigingsmagte gedurende die 1914-Rebellie te vermy.

Die historikus dr. Jackie Grobler skryf soos volg oor dié dag in Die Afrikanerrebellie, 1914-1915:

“De Wet bevind hom by die samevloeiing van die Vet- en Sandrivier. Hy besef dat sy gehawende kommando nie veel langer die agtervolging deur regeringstroepe sal kan terughou nie. Aangesien verdere weerstand net meer bloedvergieting tot gevolg sal hê, aanvaar hy die onvermydelike. Hy roep sy volgelinge byeen en erken voor hulle dat hy misluk het in sy poging om hulle na vryheid te lei. Aangesien dit nie sou baat om [Manie] Maritz te probeer bereik nie, raai hy hulle aan om eerder van die regering se proklamasie gebruik te maak en voor 21 November oor te gee ten einde kriminele vervolging te voorkom.”

(Foto: Die Rebelle-kommando’s het weinig toerusting en voorrade gehad. Die foto toon vermoeide ruiters ná ’n lang tog, bron: Die Afrikanerrebellie, 1914-1915.)


Volg die gebeure in aanloop tot, tydens en na afloop van die Rebellie soos wat dit dag vir dag ontvou het met die Rebellie van 1914 – Dagboek op Kraal se Facebook en webblad.

Lees ook meer oor dié gebeure in Afrikanerrebellie, 1914-1915, beskikbaar by Kraal Uitgewers teen slegs R330 gedurende November 2020.