Rebellie van 1914 – Dagboek: 7 Augustus 1914

Nadat Brittanje op 4 Augustus 1914 tot die Eerste Wêreldoorlog toegetree het, het genl. Louis Botha die Britse regering in kennis gestel dat die Unie van Suid-Afrika volle verantwoordelikheid vir sy eie verdediging gaan neem en dat imperiale troepe vir oorlogsdiens elders uit Suid-Afrika onttrek kan word.

Op 7 Augustus 1914, vandag 106 jaar gelede, vra die Britse regering die Unieregering om op Duitse radiostasies in Lüderitz, Swakopmund en elders in Duitswes-Afrika beslag te lê. Volgens genl. Jan Kemp het Koos de la Rey ook in hierdie stadium ’n protesvergadering by Treurfontein (tans Coligny) belê en gevra dat burgers gewapend moes opdaag. Later was daar groot onenigheid oor wie werklik dié vergadering belê het.

Volg die Rebellie van 1914 – Dagboek oor die volgende paar maande op Kraal se Facebook en webblad.
Lees die volle verhaal van die 1914-rebellie in Afrikanerrebellie, 1914-1915, beskikbaar by Kraal Uitgewers.