Rebellie van 1914 – Dagboek: 8 September 1914

Op 8 September 1914 word die sogenaamde Suid-Afrikaanse Vrykorps in Duitswes-Afrika gestig.

Andries de Wet tree as bevelvoerder op en nagenoeg 150 Afrikaners wat in Duitswes woon, sluit by die korps aan. Die historikus Wynand Boshoff skryf hieroor in Afrikanerrebellie, 1914-1915 soos volg: “Twee Afrikaners, neefs van generaal Christiaan de Wet en krygsmakkers van Maritz, was die broers Andries en Piet de Wet. Hulle het hul ná die Anglo-Boereoorlog in Duitswes-Afrika gevestig en het na die herstel van ’n Afrikanerrepubliek uitgesien. Die gedagte om volksgenote in geval van ’n rebellie by te staan, was vir hulle aantreklik, veral in die vertroue dat die Duitse owerheid op verskeie maniere sou kon en wou help. Dr. Seitz het die moontlike waarde hiervan ingesien en op 8 September 1914 is die Südafrikanischer Freikorps (Vrykorps) uit Afrikaners wat in Duitswes gewoon het, gestig. Hulle is by die weermag van die Duitse Ryk ingelyf, maar het as selfstandige eenheid geopereer.”

Lees meer oor die groep se betrokkenheid by die Eerste Wêreldoorlog en die Rebellie in Kraal Uitgewers se boek Afrikanerrebellie, 1914-1915. Die boek is beskikbaar in Kraal se e-winkel.

(Foto: Lede van die Suid-Afrikaanse Vrykorps in die suide van Duitswes-Afrika, bron: Wikimedia Commons en Allegemeine Zietung)


Volg die gebeure in aanloop tot, tydens en na afloop van die Rebellie soos wat dit dag vir dag ontvou het met die Rebellie van 1914 – Dagboek op Kraal se Facebook en webblad.

Lees ook meer oor dié gebeure in Afrikanerrebellie, 1914-1915, beskikbaar by Kraal Uitgewers.