Rebellie van 1914 – Dagboek: 9 Oktober 1914

Op 9 Oktober 1914, vandag 106 jaar gelede, gaan Manie Maritz (wat skaars ’n week tevore nog gedreig het dat hy eerder uit die Unieverdedigingsmag sal bedank as om Duitswes-Afrika in te val) met sowat 600 man by hom by Van Rooyensvlei, wes van Upington, oor tot ’n Rebellie teen die regering.

Maritz het die manne by hom valslik onder die indruk gebring dat hy ten nouste met Beyers, De Wet en Hertzog saamwerk in dié optrede en dat hulle deur die Rebellie die hele Suid-Afrika tot ’n republiek wou verklaar. Die nagenoeg 50 troepe van die Unieverdedigingsmag wat weier om saam met Maritz te rebelleer word ontwapen en as Duitse krygsgevangenes na Duitswes-Afrika gestuur.

Maritz, ’n nasaat van die Voortrekkerleier Gerrit Maritz, het na afloop van die Anglo-Boereoorlog geweier om onder die Britse vlag te dien en in in Duitswes-Afrika gaan woon. Hy keer egter in 1912 permanent terug na Suid-Afrika en word hoof van die spesiale polisie op Piet Retief. Later daardie jaar word hy ook as bevelvoerder van die nuwe Unieverdedigingsmag in die noordwestelike distrikte van die Kaapkolonie aangestel.


Volg die gebeure in aanloop tot, tydens en na afloop van die Rebellie soos wat dit dag vir dag ontvou het met die Rebellie van 1914 – Dagboek op Kraal se Facebook en webblad.

Lees ook meer oor dié gebeure in Afrikanerrebellie, 1914-1915, beskikbaar by Kraal Uitgewers.