Rebellie van 1914 – Dagboek: 9 September 1914

Teen September 1914 loop die spanning oor Suid-Afrika se moontlike inval in Duitswes-Afrika, gedurende die Eerste Wêreldoorlog, hoog. Terwyl eerste minister Louis Botha en sy ondersteuners aan die een kant hulle vir die inval beywer, is talle Afrikaners daarteen gekant. Op 9 September 1914 vind ’n spesiale parlementsitting in Kaapstad plaas sodat besin kan word oor die inval.

Tydens dié sitting roep Botha sy volgelinge in ’n koukusvergadering byeen en slaag daarin om hulle tot steun vir sy sienswyse oor te haal. Tydens die spesiale sitting verduidelik Botha sy regering se voorstel in verband met die beoogde inval in Duitswes-Afrika. Hy word ondersteun deur die Engelssprekende opposisie. J.B.M. Hertzog stel as leier van die Nasionale Party egter voor dat Suid-Afrika nie Duitswes-Afrika moet inval nie. ’n Finale besluit oor die inval is uiteindelik op 12 September geneem.

(Foto: Louis Botha en Jan Smuts)


Volg die gebeure in aanloop tot, tydens en na afloop van die Rebellie soos wat dit dag vir dag ontvou het met die Rebellie van 1914 – Dagboek op Kraal se Facebook en webblad.

Lees ook meer oor dié gebeure in Afrikanerrebellie, 1914-1915, beskikbaar by Kraal Uitgewers.