Skrywersaanhaling van die week – 22 Junie 2020

“Wat vir my wel uniek is oor ons stukkie wêreld, is Afrikaans en die werklik verstommende letterkunde wat ons taalgemeenskap oplewer. Daarom is al daardie groter sentra buite ons grense waar mense hulle met oorgawe besig hou rondom Afrikaans, onvoorwaardelik kosbaar. En akademici en navorsers, ook in kleiner kring. En as ’n universiteit, en dan een met die status van Gent, in die jaar 2017 ’n nuwe leerstoel rondom Afrikaans instel, wil ek graag op my manier help dat dit die beeld van ons taal en letterkunde lewend kan hou.”

Fanie Olivier (23 Junie 1949 – ), Afrikaanse digter wat veral bekend is vir sy liefdesgedigte en samestellings. Sy jongste bundel, ou laaie, het in Maart 2020 verskyn.
Olivier het in 2017 ’n deel van sy boekery aan die Universiteit Gent geskenk.

(Bron: LitNet, 2017-10-12)

“Die Kaap is weer dooddollie,
Die bloudam vol blinklywe,
Vanaand eet ons in Roosstraat
Snoekentjies en ywe.”
– Uit: “Snoektyd” deur I.D. du Plessis

Izak David (I.D.) du Plessis (25 Junie 1900- 11 Desember 1981), een van die veelsydigste en vrugbaarste skrywers wat die Afrikaanse letterkunde nog gehad het. Sy oeuvre sluit in jeugverhale, navertellings van ou legendes en volksverhale, spookstories, kortverhale, essays, werke oor die Maleiers, ’n outobiografie, poësie, bloemlesings en versamelings. Hy ontvang in 1937 die Hertzogprys vir sy digbundels Vreemde liefde en Ballades (albei 1937) en in 1962 die Scheepersprys vir Jeuglektuur.

(Bronne: LitNet, 2017-02-01; Wikipedia; Groot verseboek, 1983)