Skrywersaanhaling van die week – 30 November 2020: Jan Lion Cachet, Francois Petrus (Toon) van den Heever

“Nu zijn dagwerk is gedaan.
Omdat Engeland had gezworen
Om te verwen bloedig rood
Afrikaanse groene velden.
Stierf ook hij de vroegen dood.” – Jan Lion Cachet, by die dood van sy seun, kmdt. Calman Efraim Cachet, in 1901 tydens die Anglo-Boereoorlog

Jan Lion Cachet
(29 November 1838-21 September 1912), onderwyser; sendeling; predikant in die Gereformeerde Kerk; teoloog; stigter van Die Maandbode wat later Die Kerkblad (van die Gereformeerde Kerk) geword het, en natuurlik skrywer en digter. Hy het veral die skuilname Neef Jan (wat versies maak) en Oom Jan gebruik. Hy was ’n kampvegter vir Afrikaans en in 1909 ’n stigterslid van die Zuid-Afrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst.

(Bronne: LitNet, 2014-11-20; Gedigteboom: https://gedigteboom.co.za/biografiee/prof-jan-lion-cachet/)


In die Hoëveld, waar dit oop is en die hemel wyd daarbo,
Waar kuddes waaigras huppel oor die veld,
Waar ‘n mens nog vry kan asemhaal en aan ‘n God kan glo,
Staan my huisie, wat ek moes verlaat vir geld.
En as ek in die gange van die myn hier sit en droom
Van die winde op die Hoëveld, ruim en vry,
Dan hoor ek die geklinkel van my spore, saal en toom,
Sawens as ek bees of skaap toe ry.

(Uit: “In die Hoëveld” – Toon van den Heever)

Francois Petrus (Toon) van den Heever (29 November 1894-29 Januarie 1956), Suid-Afrikaanse regter, digter en Hertzogprys-wenner. Hy was ook ’n begaafde musikus en privaat vlieënier.

(Bronne: Wikipedia; Gedigteboom: https://gedigteboom.co.za/toon-van-den-heever/in-die-hoeveld/)