Skrywersaanhaling van die week – 5 Oktober 2020: Peet Venter, Gustav Preller, Rudie van Rensburg

“’n Mens se eie stel waardes is al waaraan jy nog kan vashou in ’n wêreld waar etiek en moraliteit daagliks tot in die hoogste gesagskringe verkrag word.”

Peet Venter (3 Oktober 1940 – ), Afrikaanse skrywer wat veral bekend is vir sy spanningsverhale, maar tydens sy professionele loopbaan was hy aan ’n ingenieursmaatskappy verbonde.

(Bron: LitNet, 2015-10-02; 2019-02-07)


“Ons mag baje leer van die Vlaminge, – baje meer als van enige ander volk wat, soos ons en soos hulle, strijd voer vir ons taal. Ons mag leer om standvastiger te wees, soos hulle, aanhoudender te werk, kragtiger te werk, stelselmatiger te werk. Ons mag leer om opelik uit te kom vir ons goeie saak …” – Gustav Preller, De Volkstem, 31 Oktober 1914.

Gustav Preller (4 Oktober 1875-7 Oktober 1943), joernalis; taalstryder; historikus; kultuurman; joernalis; skrywer; literêre kritikus; taalskepper. Hy was ’n stigterslid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en is ook deur die Universiteit van Stellenbosch vereer met ’n eredoktorsgraad.

(Bronne: LitNet, 2016-10-18; Verset & opbou: Skrywers en politici as aktiviste vir Afrikaans deur J.C. Steyn, beskikbaar van Kraal Uitgewers)


“Geen manuskrip is ’n solopoging deur ’n skrywer nie … Ek kyk na al die voorstelle en wenke wat vir my gegee word en besluit dan of ek die manuskrip gaan sny of bylas. Ek soek terugvoer, dis belangrik om die beste produk moontlik te lewer. As jy nie as skrywer vatbaar is vir voorstelle nie, sal jy nooit voltyds kan skryf nie.”

Rudie van Rensburg (6 Oktober 1951 – ), skrywer (veral misdaadfiksie); kunstenaar; dramaturg.

(Bron: LitNet, 2016-05-27)