Spreekwoord van die week – 17 Augustus 2020

Dis saliger om te gee as om te ontvang.

Dit gee meer bevrediging om ander te help as om self gehelp te word.

(Ontleen aan die Bybel; ’n aanhaling uit Handelinge 20:35.)

(Bron: Spreekwoorde en waar hulle vandaan kom)