Spreekwoord van die week – 25 Januarie 2021: Die toon aangee

Die toon aangee.

Die leiding gee.

[Ontleen aan musiek: die grondtoon laat hoor wat die sang of die instrumente moet volg om in harmonie te wees.]

(BRON: Spreekwoorde en waar hulle vandaan kom)