Spreekwoord van die week – 5 Oktober 2020: As dit op die een reën, drup dit op die ander

As dit op die een reën, drup dit op die ander.

Almal word nie ewe veel geseën nie.

(Bron: Wat praat jy! Afrikaanse idiome, gesegdes en vaste uitdrukkings met verklarings)