Spreekwoord van die week – 7 Desember 2020: ’n Kinderhand is gou gevul

’n Kinderhand is gou gevul

’n Kind word maklik tevrede gestel – ook gesê van volwassenes wat nie hoë eise stel nie.

(Bronne: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; Wat praat jy! Afrikaanse idiome, gesegdes en vaste uitdrukkings met verklarings)