Spreekwoord van die week – 7 September 2020: Aan die voete van Gamáliël sit

Aan die voete van Gamáliël sit.

Onder ’n erkende leermeester studeer.

(Ontleen aan die Bybel. In Handelinge 5:34 word Gamáliël beskryf as ’n “leraar van die wet wat by die hele volk hoog in aansien was”. Hy was ook Paulus se leermeester.)

(Bronne: Spreekwoorde en waar hulle vandaan kom; Wat praat jy! Afrikaanse idiome. gesegdes en vaste uitdrukkings met verklarings)