Taalwenk – Anglisisme

’n Anglisisme is ’n vorm wat onder Engelse invloed in ’n ander taal opgeneem word; dikwels is sodanige vorm in stryd met die sisteem van die ontlenende taal.

Voorbeelde:

  • Die spaarwiel (Engels: spare wheel) is stukkend.
    Korrekte Afrikaanse vorm: Die noodwiel is stukkend.
  • Hulle groei (Engels: grow) pragtige blomme.
    Korrekte Afrikaanse vorm: Hulle kweek pragtige blomme.
  • Hy dra brille (Engels: glasses/spectacles).
    Korrekte Afrikaanse vorm: Hy dra ’n bril.

(BRONNE: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; Norme vir Afrikaans: Enkele riglyne by die gebruik van Afrikaans)