Taalwenk – Gelas en afgelas

Gelas en afgelas

gelas ww.: “beveel” of “gebied”, byvoorbeeld “Die minister het ’n ondersoek gelas om die oorsaak van die ernstige ongeluk te bepaal.”

afgelas ww.: “’n bevel intrek” of “verbied”, byvoorbeeld “Die owerheid het die reg om die byeenkoms af te gelas as die organiseerders nie die voorgeskrewe regulasies nakom nie.”

(Let wel: Die ge= dui nie op die verlede tyd nie.)

(BRON: Skryf Afrikaans van A tot Z: Die essensiële gids vir taalgebruikers, 2de uitgawe)