Tag Archives: 5 junie

16 September

1902: Maude Francis Eyston Sumner, beroemde kunstenaar wat in Suid-Afrika, Engeland en Frankryk uitgestal het, word op dié dag in Johannesburg gebore. Sy verwerf veral bekendheid vir haar landskap- en stilleweskilderye, wat gesogte versamelaarsitems word. Sy sterf in 1985. 1902: Die krygswet wat gedurende die Anglo-Boereoorlog gegeld het, word in die Kaapkolonie herroep. ’n Krygswet […]

5 Julie

1822: Die taalproklamasie van Lord Charles Somerset, wat bepaal dat Engels die enigste voertaal in alle howe sou wees, word gepubliseer. 1913: Louis Botha en Jan Smuts vertrek na Johannesburg om te bemiddel in die eerste mynwerkerstaking. 1852: Die diamantmagnaat, Barney Barnato, word in Londen gebore as Barnett Isaacs. 1853: Staatsman Cecil John Rhodes word […]

5 Junie

1900: Die Britse magte val Pretoria tydens die Anglo-Boereoorlog binne. 1991: Die Groepsgebiedewet, wat in 1950 in Suid-Afrika van krag geword het, word afgeskaf. 1918: Die Afrikaner Broederbond word gestig as ’n vertroulike kulturele organisasie. 1873: Die nedersetting bekend as New Rush se naam word na Kimberley verander ter ere van die Britse minister van […]