Tag Archives: Aanhaling van die week – 24 Mei 2021: Afrikaans Ons pêrel van groot waarde

Aanhaling van die week – 24 Mei 2021: Afrikaans Ons pêrel van groot waarde

“In teenstelling met die deftiger en meer formele kultuuruitinge word die Afrikaanse volkstaal gekenmerk deur ’n lewendigheid en sappigheid wat herhaaldelik die aandag van buitestanders getrek het […] Ons volkstaal getuig van ’n opmerkingsgawe en waarnemingsvermoë wat die hart in ’n gevoel van behaaglikheid koester.” Benedictus Kok. Uit: Afrikaans: Ons pêrel van groot waarde (1974)